Kurs Deep Diver

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i realizacji bezdekompresyjnych nurkowań do głębokości 40 metrów.

Podczas kursu przygotujemy Cię do planowania i wykonywania nurkowań głębokich zarówno pod względem teoretycznym znajomości procesów, które zachodzą w ciele nurka pod wpływem zwiększonych ciśnień parcjalnych zarówno tlenu, jak i azotu jak również pod względem umiejętności praktycznych.

Wymagania wstępne:

 • Ukończone 16 lat (wymagana pisemna zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich)
 • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
 • Certyfikat Advance Open Water Diver

Przebieg kursu:

 • Zajęcia teoretyczne
 • 4 nurkowania na wodach otwartych (w tym 2 nurkowania muszą odbyć się w zakresie głębokości 35 – 40 metrów)
 • Egzamin

Cena kursu: 900 PLN

Cena zawiera:

 • Zajęcia teoretyczne
 • Zajęcia praktyczne na wodach otwartych
 • Wypożyczenie niezbędnego sprzętu
 • Opiekę instruktora

Cena nie zawiera:

 • Opłaty licencyjnej
 • Materiałów szkoleniowych
 • Gazów na zaplanowane nurkowania kursowe
 • Kosztu wyjazdu na wody otwarte

 

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter

Please wait...

Dziękujemy za zapis na newsletter