Kurs Divemaster PADI jest pierwszym stopniem zawodowym w PADI. W momencie ukończenia tego kursu stajesz się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego. Kurs Divemastera można rozpocząć w każdej chwili, nawet w okresie zimowym. Kurs zaczyna się od teorii i basenów a kończy zajęciami na wodach otwartych.

Cena kursu Divemaster PADI – 2500 zł
Dodatkowo opłata za certyfikat – według aktualnych stawek PADI

Wymagania wstępne:

 1. Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji)
 2. Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji)
 3. Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR – Emergency First
 4. Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.
 5. Mieć powyżej 18 lat
 6. Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania
 7. Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu
 8. Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.

Przebieg kursu:
Program kursu PADI Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebna do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności studenta i osiągnięć. Przykładowe harmonogramy zakładają, że zajęcia teoretyczne mają trwać w przybliżeniu 2 godziny, a zajęcia praktyczne w przybliżeniu 3 godziny.

Szkolenie Divemastera składa się z 3 sesji lub modułów, które obejmują:

 • Sesje Teoretyczne – zakończone egzaminem 8 przedmiotów
 • Sesje umiejętności pływackich i nurkowych
 • Sesja praktyczna – zajęcia Open Water (dwie opcje)
  – praktyki Divemastera lub zadań zaliczeniowych

Obowiązki Divemastera

Jeśli przejdziesz certyfikacje PADI Divemaster będziesz upoważniony do:

 • Samodzielnego kierowania studentami kursu Open Water Diver w czasie wycieczki szkoleniowych kursu Open Water Diver
 • Towarzyszenia studentom kursu Open Water Diver przy pośrednim nadzorze Instruktora PADI
 • Przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla studentów Introductory (Resort) Scuba, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie
 • zostało zaliczone jako zadawalające przez Instruktora PADI), tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving, tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Speciality. (Uwaga: Wszelkiego typu szkolenie/ocena, która ma miejsce podczas tych nurkowań musi być prowadzona osobiście przez Instruktora PADI).
 • Ogólnego nadzorowania zarówno szkolenia jak i zajęć pozaszkoleniowych (poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami).
 • Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie otwartej.
 • Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie zamkniętej.
 • Możesz uczyć PADI Skin Divers samodzielnie i prowadzić certyfikację jeśli jesteś ubezpieczony.

Mając tytuł Divemaster’a będziesz upoważniony, pod bezpośrednim nadzorem instruktora, do:

 • Kierowania osobami, które spełniły wszystkie wymagania dla certyfikacji Open Water Diver lub wyższej.
 • Towarzyszenia studentom Open Water Diver w czasie wycieczki

Uzyskanie i odnowienie członkostwa PADI

Jeśli uzyskasz certyfikację PADI Divemaster zostaniesz członkiem PADI. Członkostwo zapewnia wiele korzyści, łącznie z subskrypcją czasopisma „The Undersea Journal”, zniżką na wybrane materiały i usługi PADI, oraz uprawnienia do nabycia ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej PADl.

Odnowienie wymaga przedłożenia wypełnionego podania o przedłużenie, uiszczenia rocznych należności. Jeśli twoje członkostwo wygaśnie możesz być ponadto poproszony o spełnienie warunków wyznaczonych przez Komisję Rewizyjną PADI. Gdy zostaniesz Asystentem Instruktora PADI lub Instruktorem, Twój numer członkowski PADI (za wyjątkiem przedrostka) pozostaje taki sam. Należności za bieżący rok odnoszą się do członkostwa PADI jako Asystent Instruktora lub Instruktor, a ubezpieczenie od odpowiedzialności może być przeniesione do wyższej kategorii odpowiadającej ubezpieczeniu instruktora przez zwykłe uzupełnienie różnicy w składkach (ubezpieczeniowych). Nota wyjaśniająca powinna być dołączona do każdej takiej transakcji.

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter

Please wait...

Dziękujemy za zapis na newsletter