Podczas kursu pierwszej pomocy EFR PADI nauczysz się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przywracania krążenia i oddechu nieprzytomnemu człowiekowi. Kurs przygotuje Cię nie tylko do niesienia pomocy podczas nurkowania, ale również w codziennym życiu np. w czasie wypadku komunikacyjnego.

Cena EFR Emergancy First Response PADI – 400 zł

Co potrzebujesz, aby przystąpić do kursu?
Brak wymaganych umiejętności, certyfikatów i limitów wiekowych.

Co będziesz robić?
Ten kurs składa się z dwóch zasadniczych modułów – rozpoznawania problemów oraz postępowania w udzielaniu pomocy poszkodowanym. Poznasz techniki udzielania pierwszej pomocy i reanimacji oraz przećwiczysz je przy wykorzystaniu manekina.

Jak długo trwa taki kurs?
W zależności od ilości materiału teoretycznego – maximum dwa dni (8 godzin). Program oparty jest na dwóch modułach, które mogą być przeprowadzone razem lub osobno: Pierwsza pomoc oraz pomoc wtórna.

Co uzyskasz po tym kursie?
poznasz procedury postępowania w przypadkach zagrożenia życia nie tylko podczas nurkowania, nauczysz się jak zadbać o własne bezpieczeństwo w sytuacji niesienia pomocy innym, nauczysz się technik sztucznego oddychania i masażu serca,
poznasz najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji, nabierzesz pewności, że i Ty możesz pomóc!

Kurs RESCUE DIVER

RESCUE DIVER jest to doskonały kurs na weekend. Czas trwania dwa dni, w cenie wejście na akwen, butle z gazami, podręcznik.

PROMOCJA!!!!

Cena kursu Rescue Diver – 900 zł

Nurek Ratownik (Rescue Diver) jest ważnym i podstawowym krokiem, dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom nurkowania rekreacyjnego. Kurs PADI Nurka Ratownika jest pierwszym wymaganiem stawianym podczas kursów na stopnie zawodowe np. PADI Divemaster, Asystent Instruktora czy Instruktora PADI.

Wymagania wstępne:
Ukończone 12 lat, być certyfikowanym nurkiem PADI Advance Open Water Diver lub posiadać nurkowy stopień równorzędny dodatkowo należy posiadać 20 zalogowanych nurkowań w tym nurkowania głębokie i nurkowanie nawigacyjne.

Przebieg kursu:
Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się z 12 scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach amatorskiego nurkowania. Kurs trwa 2dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.

Program kursu składa się z pięciu modułów:

Moduł I.
Zajęcia teoretyczne: wprowadzenie oraz opis kursu, samopomoc oraz stres nurkowy
Wody otwarte:
asystowanie płynąc oraz nie płynąc,
reakcja na spanikowanego nurka oraz problemy pod wodą (wyczerpanie i wynurzanie z alternatywnym źródłem powietrza)

Moduł II.
Zajęcia teoretyczne: pierwsza pomoc nurkowa (sprzęt i procedury)
Wody otwarte:
procedury w przypadku zaginionego nurka,
wynurzenie się z nieprzytomnym nurkiem.

Moduł III.
Zajęcia teoretyczne: radzenie sobie z wypadkiem (gotowość i postępowanie podczas wypadku) .
Wody otwarte:
sztuczne oddychanie w wodzie oraz zdejmowanie sprzętu podczas sztucznego oddychania

Moduł IV.
Zajęcia teoretyczne: uwarunkowania sprzętowe (typowe problemy i ich rozwiązywanie).
Wody otwarte:
sztuczne oddychanie w wodzie kontynuacja,
wynurzanie się oraz procedury pierwszej pomocy w wypadkach ciśnieniowych

Moduł V.
Zajęcia teoretyczne: powtórka i egzamin

Przed uzyskaniem certyfikatu kandydat musi ukończyć kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uprawnienia:
Kurs nie poszerza uprawnień nurkowy ale uczy jak  postępować w przypadku wypadków nurkowych. Jest wymagany do kursu Divemastera.

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter

Please wait...

Dziękujemy za zapis na newsletter